Journalist frågor med politiker

Att vara journalist innebär ofta att inte bli omtyckt. Det räknar vi inte heller med, då hade vi valt ett annat yrke. Ofta anser den som granskas att vinkeln borde varit annorlunda, att frågor ställts på fel sätt, att vi borde ägnat tiden åt någon helt annan granskning. alkoholpolitiska frågor överensstämmer med deras folkvalda politiker – på nationell, regional och kommunal nivå. Kapitlet är en rapportering av ett flerårigt projekt Jag var med om en märklig sak söndagen den 29 september. En journalist vid namn Mattias Knutson från Expressen ringde mig och undrade om Katerina Magasin hade frilansjournalister på Bokmässan i Göteborg? Han hade fått uppgifter och ville kontrollera att de stämde. Jag blev ytterst förvånad över Knutsons förfrågan. Vad hade Expressen att göra med mitt journalistiska arbete och med ... Mina informanter är valda ur en grupp med åldersspridningen från 18 till 74 år. De politiker som valdes ut för intervjuer är i åldern 21 till 74 år. Sex av informanterna är mellan 21–30 år, elva är mellan 31–64 och fyra mellan 65–74. Medelåldern för informanterna är 44 Tysk journalist får frågor om varför han ställer frågor på FHMs dagliga presskonferens. Han säger att han inte ens förstår reaktionerna. Jag håller med. ... (EU’s starkaste land) med Svenska politiker typ Löfven vid rodret. Gilla Gillad av 1 person. Svara. Pertsa 02 04 2020 at 14:34. med rätt att ställa frågor och att pröva svar och påståenden. Politiker anklagar journalist som levererar fakta om bråk på bibliotek för att vara rasist . Posted on 16 oktober, 2017. 3. Det har blivit alltmer omöjligt för bibliotekarier i Stockholmsområdet att bedriva en trygg verksamhet. De utsätts för hot och våld och fem eller ... Känd journalist avgår efter relation med toppolitiker. ... Jag kan inte vara en politisk kommentator och samtidigt vara tillsammans med en politiker. Då var den naturliga konsekvensen att jag måste hitta något annat att göra, sa han i onsdags under en intervju med branschsajten Medier24 i Norge, dagen efter att hans avgång blivit känd ... Rätt frågor ger bra svar Jag är statsvetardoktorn som blev politisk reporter och sedan tog klivet upp på scenen. Med mer än tio års erfarenhet av att leda politiska debatter, seminarier och konferenser vet jag hur man skapar de bästa samtalen om de viktigaste frågorna. Han verkade som journalist i mer än 50 år, och tillskrivs att på 1960-talet ha introducerat skjutjärnsjournalistiken i intervjuer med politiker på svensk tv. Runo Samuelsson har jobbat som journalist sedan 1980, men säger sig aldrig tidigare ha råkat ut för den behandling som han fått av Skellefteås kommunalråd Lorentz Andersson. En granskning Samuelson håller på med av den ideella föreningen Urkraft och dess ekonomi har hittills avslöjat skatterevision, momstvister och förlorade ...

Presskonferens: Miljöpartiet lanseras

2020.07.09 05:34 SylianRiksdagen Presskonferens: Miljöpartiet lanseras

Sylian Stenberg, språkrör för Miljöpartiet, håller en presskonferens som följs med stort intresse av många journalister, och som spelas upp live för svenska folket på olika källor. Sylian Stenberg påbörjar sitt tal, som senare följs av frågor från journalisterna:
Jag kan med stor glädje meddela att Miljöpartiet är tillbaka! Under tiden då vi gick under ”De Gröna” så skedde en förskjutning åt höger, som slutade med att stora delar av partiet valde att gå ihop med Folkpartiet. Denna union har varit dålig för miljöpolitiken, Sverige har ett stort behov av ett nytt och starkt miljöparti, och vi har nu många valt att starta upp Miljöpartiet igen, fast med en del nyheter. Det nya Miljöpartiet är ett tydligt feministiskt parti, och en stark motståndare mot kapitalism. Vi är ekosocialister, vilket är den bästa lösningen för att hantera miljöproblem.
Kapitalism är ett av de största hoten mot miljön, och en av huvudanledningarna till att det tycks vara så svårt att ställa om till en hållbar ekonomi. Tidigare ville Miljöpartiet försvara en grön kapitalism, men partiet har nu insett att detta blir oerhört svårt. Kapitalism har profit och evig tillväxt som mål, när människors behov är mättade försöker kapitalism skapa nya, artificiella behov. Vi ser också hur företag som tjänar på smutsig energi motsätter sig miljövänliga alternativ. Det verkar svårt, kanske till och med omöjligt, att lösa klimatfrågan inom kapitalism. Många av miljöproblemen sker på grund av kapitalism, och kapitalism gör det svårt att hantera dem. Vi vill ersätta kapitalism med socialism. Ekosocialism är nödvändig. Miljöpartiet står för en sund arbetsmarknadspolitik och en slagkraftig miljöpolitik. Vi är också ett feministiskt parti, socialistisk feminism. Vårt perspektiv är intersektionellt, vi ser hur olika maktstrukturer samspelar och vi försöker göra något åt det. Vi står upp för människors rättigheter och intressen, oavsett etnicitet, kön, funktionsvarianter, ålder, klass, sexualitet, eller religion.
Jag har berättat översiktligt om Miljöpartiets ideologi, och kommer nu svara på frågor.
Hur ser ni på splittringen mellan stad och landsbygd?
Det finns idag problem med att det är för lite självstyre i vissa delar av landet. Vi vill se politik som gynnar hela landet, både stad och landsbygd. Det tidigare Miljöpartiet kritiserades ibland för att vi fokuserade för mycket på storstäderna. Den kritiken stämmer till viss del, vår nya politik kommer att vara gynnsam för både städer och landsbygd.
Vilka partier kommer ni samarbeta med?
I första hand kommer vi att samarbeta med andra partier på vänstersidan, men i sakfrågor kan vi tänka oss att samarbeta med alla partier.
Om ni får möjlighet, kommer ni då vara en del av regeringen?
Det viktiga för oss är att påverka politiken. Med det sagt tror jag att vi har potential att växa stort, vårt budskap, om frihet och socialism, om en grön framtid, om socialistisk feminism, är saker som människor längtat efter länge. Om vi lyckas växa till ett stort parti kan det vara rimligt att vi också sitter i regering.
Vad tycker ni om smålandsfrågan?
Det är uppenbart att det finns många i Småland som efterfrågar större inflytande. Vi är öppna för att tillåta en folkomröstning, antingen om självständighet eller om ökad autonomi. Det är viktigt att lyssna på vad människor vill, ifall de vill ha ett mer självständigt Småland så bör vi lyssna.
Även om det sker med våld?
Småland är knappast under något totalitärt styre för närvarande. Det blir svårt att rättfärdiga våld, utan vi bör försöka hitta fredliga lösningar. Finns det vilja så tror jag att vi kan finna en bra lösning på situationen.
Hur ställer ni er till revolution?
Miljöpartiet är ett brett vänsterparti och vi har medlemmar med olika åsikter inom vänsterrörelsen, vissa som stöder revolution och vissa som föredrar reformer. Vår politik är radikal, vi tror att det behövs rejäla förändringar för att hantera klimathotet, bland annat genom att avskaffa kapitalism. Som parti är vårt mål att genom politiken påverka i en riktning som gör att vi kan nå målen.
Miljöpartiet har länge varit svagt i Norrland. Hur ser du på det?
Miljöpartiet har varit svagt i Norrland för att vi tidigare har haft ett skevt perspektiv. Dels för att vi såg på Norrland som en enhet, vilket är lite konstigt, då det består av fem olika län. Och dels för att vi har fokuserat på politik som kanske fungerar i Stockholm men som fungerar sämre i exempelvis Västerbotten och Norrbotten. Vi kan ta frågan om bensinskatt som exempel: Miljöpartiet har tidigare varit med och höjt bensinskatten, vilket kanske är rimligt i Stockholm där det finns många alternativ till bilen, men det slår hårt mot många orter i Sverige, bland annat många orter i Västerbotten, Norrbotten, och Västernorrland, där folk är mer beroende av bilen. Vi vill ha en miljöpolitik som fokuserar på systematiska problem och som inte slår hårt mot vanligt folk. Vi vill se satsningar på utbyggd kollektivtrafik i hela Sverige, inklusive de norra delarna av Sverige.
Hur kommer er invandringspolitik och integrationspolitik se ut?
När det kommer till invandring ser vi några olika aspekter. En aspekt är asylinvandringen. Detta är människor som flyr från krig och förtryck, av humanitära skäl ska vi givetvis vara öppna för att ta emot människor. Det är lätt att människors liv blir till siffror, men när man träffar dessa människor så ser man tydligt hur viktigt det är att deras liv värdesätts. Vi kommer att stå för en öppen och sund asylpolitik som värdesätter människor.
Då och då dyker det upp rapporter i media om hur skötsamma invandrare utvisas på grund av något mindre fel. Detta är ett problem som vi i Miljöpartiet vill lösa, vi vill ge lite mer flexibilitet att lösa sådant utan att det ska leda till utvisning direkt. Samtidigt är det viktigt att vi inte urholkar arbetsmarknadslagar utan sköter det här varsamt för att skydda arbetarnas rättigheter. Vi förespråkar en sund lagstiftning gällande detta.
När det kommer till arbetskraftsinvandringen så finns det en del problem med hur den hanteras idag. Idag väljer kapitalister att ta in arbetare från andra länder som jobbar billigt och utan kollektivavtal, det är inte acceptabelt. Svenska kollektivavtal ska gälla alla, även människor från andra länder. Idag blir människor från andra länder utnyttjade, och får konkurrera mot infödda arbetare. Detta leder till sämre avtal och lönedumpning, vilket inte är bra för någon förutom kapitalisterna. Vi behöver täppa till dessa hål och skapa en rimlig politik.
Minst lika viktigt som invandringspolitiken är integrationspolitiken. Vi behöver se till att människor får möjlighet att delta i samhället, de ska kunna känna sig delaktiga och inkluderade. Utanförskap och fattigdom är direkt farligt och leder till brottslighet och lidande. Tidigare regeringar har hanterat integrationspolitiken dåligt, vi behöver större satsningar för att få det här att fungera. Om vi har en fungerande integrationspolitik så blir invandringspolitiken betydligt bättre också.
Hur ser ni på automatiseringen, kommer robotar ta våra jobb?
Antagligen, till stor del. Studier visar att en väldigt stor del av jobben kommer automatiseras eller digitaliseras, vilket gör att vi kan jobba mindre och samtidigt producera mer. Högern har inget svar på detta, i högerns samhälle kommer de som jobbar jobba länge och producera massvis, vilket skulle få förödande konsekvenser för miljön. Det vi istället vill se är att vi minskar utsläppen, klimathotet är ett existentiellt hot mot mänsklighetens vällevnad. Vi behöver skära ner på arbetstiderna och fokusera på produktion av det som gör våra liv bättre, samtidigt som vi drar ner på annat. Utsläppen är ett strukturellt problem i det kapitalistiska systemet, där evig tillväxt och ökad produktion går över levnadskvalitet och miljön. Vi vill se till att automatiseringen inte bara gynnar de rikaste. Om vi hanterar automatiseringen rätt kan den gynna oss, hanterar vi den fel leder den till ökade klassklyftor och miljöförstörelse. Högern har inget svar på detta.
Vi behöver kraftiga regleringar av företagens utsläpp. Hårdare regleringar, och vi vill även se mer statlig kontroll och gemensamt ägande av olika industrier. Gemensamt ägande kan ske på olika sätt, som kommunalt ägande, statligt ägande, och arbetskooperativ. Genom det gemensamma ägandet kan vi bättre arbeta mot en hållbar produktion och en grönare framtid.
Ett annat möjligt problem med automatiseringen är arbetslösheten. Forskning visar att arbetslösheten kommer öka drastiskt. Det finns några sätt vi kan hantera detta, en viktig reform är generell arbetstidsförkortning. Om människor jobbar kortare så kan vi minska produktionen, öka fritiden, och dela på jobben bättre. En annan viktig reform, som diskuteras både från vänster till höger, är basinkomst. En basinkomst på rimlig nivå skulle garantera att alla, oavsett anställning, har materiella förutsättningar för att leva bra liv. Dagens trygghetssystem gör att många faller mellan stolarna, människor som behöver stöd för det inte, eller måste förnedra sig själva inför Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. För alla vi som bryr oss om människors välbefinnande och frihet är detta oacceptabelt. Med basinkomst skulle arbetslösheten vara mindre förödande, och vi skulle kunna gå mot ett samhälle med en sundare syn på arbete. Vi delar arbetet med varandra, och skapar ett samhälle där fler kan delta, fler får äkta frihet!
Är Miljöpartiet feminister?
Ja, vi är socialistiska feminister. Till skillnad från liberalfeminism så ser vi att det krävs ett intersektionellt och analytiskt förhållande till olika frågor, och vi analyserar ur flera olika perspektiv, som sexualitet, klass, och etnicitet. Vissa, speciellt liberala feminister, fokuserar ibland på mindre viktiga frågor. Vårt fokus ligger på frågor som faktiskt spelar roll, snarare än symbolfrågor. Vi kommer att arbeta mot diskriminering, och komma med förslag som minskar den. Vi kommer arbeta för att minska förekomsten av sexuellt våld. Vi kommer att motarbeta systematisk sexism som finns i vårt samhälle, bland annat genom att motarbeta hedersrelaterat våld, men också mycket annat. Dagens normer är ofta reaktionära, bakåtsträvande, och vi måste kunna analysera och kritisera dem. Miljöpartiet är en tydlig röst för socialistisk feminism.
När kommer ert partiprogram?
Vi håller på att arbeta på det internet inom partiet, och vi kommer släppa det inom en snar framtid. Vi ska dels kvalitetssäkra så att det håller måttet och dels komma överens om alla punkter inom partiet.
Vad tycker ni om Socialdemokraterna?
Socialdemokraterna har på senare tid tagit ett tydligt steg mot socialism, vilket är bra. Vi står till vänster om dem, men vi är positiva till ett nära samarbete med Socialdemokraterna, om så är möjligt. Tidigare, under exempelvis Göran Perssons tid, fanns det många nyliberala influenser i Socialdemokraterna, men numera verkar de ha förstått att socialism är nödvändigt.
Folkpartiet då?
Folkpartiet är en sammanslagning av Liberalerna, gamla Kristdemokraterna, De Gröna, och nu senast Moderaterna. Detta är en salig blandning av olika viljor och olika ideologier, och de har lyckats dåligt med att kombinera. Detta leder till att de inte är ett särskilt bra alternativ för liberaler, och inte heller ett särskilt bra alternativ för miljön. De må vara stora i nuläget, men de är internt splittrade och ideologiskt tunna. Miljöpartiet är det bästa alternativet för miljön. Miljöpartiet är också det bästa alternativet för liberaler, intressant nog. Vi värnar starkt om äkta frihet, och vi för en strukturell analys och praktisk politik som hjälper att öka friheten i samhället. Vi står upp för frihet för alla, inte bara för rika. Några exempel på hur vi premierar frihet är arbetstidsförkortning, som leder till mer fritid, och basinkomst, vilket är ett av de bästa sätten att öka äkta frihet i ett kapitalistiskt samhälle. Till alla er liberaler som funderat på vilket parti ni vill rösta på, överväg Miljöpartiet! Vi må vara socialister, men vi bryr oss om äkta frihet, betydligt mer än vad något högerparti gör.
Menar ni alltså att liberaler bör rösta på ett socialistiskt parti?
Ja, vår grundläggande ideologi må vara grön socialism och socialistisk feminism, men vi är ett brett parti. Vi har partimedlemmar från många olika slag, som gröna liberaler, socialdemokrater, Marxist-Lenininster, och anarko-kommunister. Vi skulle kunna beskrivas som ”Big Tent” om man så vill. Vi är ett tydligt vänsterparti, men vi är också ett tydligt miljöparti, ett tydligt feministiskt parti, och ett parti som tydligt står upp för äkta frihet. Vi kan samla människor med lite olika åsikter, så länge de delar våra grundläggande värderingar. Vi kommer vara ett stort och tydligt vänsteralternativ. Vi står upp för vänsterenhet och är emot sekterism, som genom historiens gång har skadat vänstern djupt. Vi behöver samarbete, inte inre strider och konflikter.
Men liberaler är väl inte vänster?
Statsvetare brukar placera liberalism någonstans mellan något till vänster om mitten till något till höger om mitten. Liberalism är inte en vänsterideologi, nej, men liberaler som är mer mot mitten eller något till vänster om mitten har på sistone haft svårt att veta vilket parti de ska rösta på. Folkpartiet har tagit en kraftig högergir när de gick ihop med Moderaterna och gamla Kristdemokraterna. Gamla Centerpartiet finns inte heller längre. Miljöpartiet är troligen det bästa alternativet för miljövänliga liberaler. Vi står upp för frihet och för en miljövänlig politik. Vår ideologi är inte liberalism, men vi representerar liberalisms värderingar bättre än vad Folkpartiet gör.
Hur ser ni på teknologi?
Vi ska inte stirra oss blinda på ny teknologi och tro att den löser allt. Samtidigt ska vi inte vara rädda för det heller. Ny teknologi kan både vara bra för miljön och kraftigt förbättra människors levnadsvillkor och vardag. Hushållssysslor kan effektiviseras genom ny teknologi och därmed ge människor mer fritid, utvecklad medicin kan förbättra människors hälsa, och mycket annan teknologi kan vara positiv. En av de största utsläppsbovarna är i nuläget köttindustrin, och ifall det går att utveckla effektivt labb-odlat kött skulle avvecklandet av dagens köttindustri kunna gå riktigt snabbt, vilket skulle vara en enorm vinst både för djuren och för miljön. Ett annat exempel på miljövänlig teknik är självkörande bilar och annan trafik. När de nått en nivå så att de fungerar felfritt så skulle det leda till effektivare trafik och bilkörning, med färre onödiga stopp och därmed mer miljövänlig körning. Det skulle dessutom minska antalet trafikolyckor drastiskt.
Ett annat, mer kontroversiellt ämne är GMO, genetiskt modifierade organismer. GMO har potential att vara gynnsamt, men det finns också stora risker, särskilt inom kapitalism. Vi bör vara försiktiga när det kommer till GMO, men vi ska fortfarande se vad forskningen säger, samt undersöka vilka möjligheter det finns för att tillåta GMO i viss mån. Frågan om GMO är komplex och kräver försiktighet och tålamod, men det är inte något som vi principiellt tar avstånd från. En modern miljöpolitik ska vara baserad på forskning och kunskap, vi får inte falla för vädjan till naturen. Bara för att något är naturligt så är det inte nödvändigtvis bra, bara för att något är artificiellt skapat så är det inte nödvändigtvis dåligt. Miljöpartiet är ett modernt, grönt, teknologioptimistiskt parti som samtidigt ser att dagens system producerar alldeles för mycket. Vi behöver inte ge upp all teknologi för att rädda miljön, men vi behöver göra drastiska omställningar. Klimathotet är troligen det största hotet mot mänskligheten, och Miljöpartiet kämpar för en bättre och hållbar miljö.
Tack för att ni lyssnat, och jag hoppas att ni förstår varför Miljöpartiet återigen är en aktör i svensk politik, och vad vi står för. Vårt perspektiv behövs, och vår förmåga att ena vänstern kommer vara mycket användbar i framtida förhandlingar. Vi är dessutom antagligen det bästa alternativet för liberaler, för gröna, och för gröna liberaler. Miljöpartiet behövs.
Presskonferensen avslutas och den läggs upp online på flera olika nyhetssidor och andra ställen.
submitted by SylianRiksdagen to ModellMedia [link] [comments]


2018.10.13 15:52 MrOaiki Varför är svenska journalister så försiktiga i sina frågor?

Lyssnade precis på C:s presskonferens. Det är väldigt mycket nonsens från politikerna. Nu menar jag inte ideologiskt, utan bokstavligt talat nonsens. Och journalisterna är så försiktiga i sina följdfrågor. Ingen frågar vad exakt en politiker menar. Till exempel säger Lööf att hon ska rösta emot en minoritetsregering med M+KD: ””Ett nej till en liten moderatregering betyder inte ja till en Löfven-regering”. I mitt huvud uppstår direkt en massa frågor. Vad menar hon? Att hon ska stödja S om de byter ut Löfven? Eller vad? Men ingen journalist konfronterar allt nonsens.
Vad beror det på? Är man rädd att man inte får intervjua politikerna om man är för hård?
submitted by MrOaiki to svenskpolitik [link] [comments]


2018.01.21 18:31 USobserver Lördagsintervju - Prof. Arnstberg om förtrycket av oppositionen i Sverige och sin bok "Priset".

Professor emeritus Karl-Olov Arnstberg talar om sin nya bok "Priset"
Där berättar 12 författare om det personliga pris de har fått betala för att uttrycka sina åsikter om vart Sverige är på väg.
Flera av författarna trodde att makthavarna saknade information och därför fattade så tokiga beslut i frågor som gällde invandring. Men fakta och relevant information om problemen motarbetades aggressivt av medier och makthavare vilket gjort det möjligt att öppna Sverige för massinvandring och globalisering.
Arnstberg beskriver en moralisk högplatå som behärskas av mediahusen och där journalister och skribenter befinner sig. Men den som inte är politiskt korrekt puttas utför kanten och blir kallad högerextremist. Skribenter med utländska namn får också vistas på högplatån, även fast de inte är fullt så PK, så länge de tar avstånd från de så kallade högerextremisterna.
Diskussionsunderlag:
submitted by USobserver to svenskpolitik [link] [comments]


2017.09.22 12:14 medelklasskamp Tankar kring medelklassens roll i samhällsutvecklingen

Hej /arbetarrorelsen
 
Jag har gått och tänkt länge på vad jag som en del i medelklassen kan göra för att vända samhällsutvecklingen från ett super-kapitalistiskt och självcentrerat samhället till något mer socialistiskt och solidariskt.
 
Idag fick jag ett nyhetsbrev från sweclockers där de skriver att tv-licensen ska ersättas med en skatt som har maxtaxa, dvs att oavsett hur mycket du tjänar kommer du inte behöva betala mer än ett visst belopp.
 
Jag vet inte varför men det fick mig att äntligen kunna skriva ner mina tankar, här kommer de:
 
Två saker som jag tror att medelklassen behöver förstå för att kunna bidra till ett annat - socialistiskt och solidariskt - samhälle
  1. Inse att vi är en specific samhällsgrupp. Vi är inte arbetarklass eller överklass utan just medelklass.
  2. Sluta stötta överklassen och börja stötta arbetarklassen. Det betyder att vi kan bestämma oss för att inte tänka med plånboken med antagandet att vi om vi sköter oss så kommer vi att en dag bli del av överklassen. Utan att vi istället förstår att så fort överklassen inte längre behöver våra tjänster så släpper de oss utan att blinka.
 
 
Utifrån det har jag lyckats tänka ut tre sak- eller vardags-politiska frågor som jag tror att vi kan fokusera på som konkreta första steg och som kommer att leda framåt:
 
Bekämpa alla avgifter och speciellt de med maxtaxa
Maxtaxa är ett system som gör att de som har väldigt lite utesluts från vissa samhällsfunktioner. För många i Sverige (speciellt medelklass-personer) är det i princip gratis med sjukvård och medicin. Men om du inte har tillräckligt med pengar för att betala för ett läkarbesök och en omgång medicin utan att det påverkar din livssituation/ekonomi nämnvärt då är det inte i princip gratis.
Resultatet blir att de som har råd (hej medelklassen! - plus många andra) tror att det är gratis och mer eller mindre glömmer bort att det finns folk som inte har råd eller till och med börja tänka på de som inte har råd som folk som försöker lura systemet.
Om vi tog bort maxtaxan inom sjukvården har jag väldigt svårt att tänka mig att vi skulle få en explosion av läkarbesök från folk som inte behöver vård (i början skulle det så klart bli en ökning eftersom en del personer har väntat med att gå till vårdcentralen tills det blir värre).
Det luriga med avgifter i allmänhet (och maxtaxor i synnerhet) är att det får oss att tro att det är solidariskt och lika för alla, när det i själva verket gör att det blir de som inte har råd som drabbas (just den gruppen som vi säger oss värna om), istället för hur det borde vara att de som har mer bidrar med mer och ju mer du har desto större bidrag till det gemensamma borde du ge - både i kronor och i procent (väldigt viktigt!)
 
Vägra välgörenhet
Välgörenhet är idiotiskt! Det flyttar på ett extremt tydligt sätt ansvaret för att saker och ting är åt helvete från oss gemensamt till varje enskild individ.
Välgörenhet blir ännu ett tävlingsmoment för medelklass-personer i tävlingen "Vem är finast". Vi ägnar oberäkneligt och orimligt mycket tid till att välja "rätt" välgörande ändamål, tid som vi kunnat använda till att engagera oss politiskt för att verkligen vara med och göra samhällsförändring.
Välgörenhet har också ett i grunden skevt perspektiv på varför välgörenhet behövs: det är bara lite otur att vissa drabbas och det har absolut inget med rådande samhällsordning att göra att just deras individer (väldigt sällan en samhällsgrupp) behöver just ditt stöd. När det i själva verket är så att alla välgörande ändamål skulle kunna försvinna om vi tillsammans bestämde oss för det. Det finns resurser, vi väljer bara att inte ta ett gemensamt ansvar för att fördela dom resurserna rättvist.
Jag föreslår att alla medelklass-personer använder den tid och de pengar vi lägger på välgörenhet på att kontakta våra politiker, journalister och varandra och be om (eller prata om) höjda skatter för personer som tjänar lika mycket eller mer än oss själva.
 
Börja chansa, sluta försöka hitta den optimala lösningen och sluta jämföra oss med varandra
Jag är själv väldigt skyldig till det här bara genom den här posten. Jag har gått och tänkt på det här i över 1 år utan att våga posta något av rädsla för att bli hånad eller för att det bara ska bli ignorerat.
Det här är något som vi i medelklassen verkligen kan förändra hos oss själva som jag tror kan göra enorm skillnad.
Det finns två synbart motstridiga saker som vi behöver vara noga med när vi testar en idé eller sätter igång en rörelse (inga fler projekt tack, samhällsförändring har inget slutdatum!):
Det finns mycket som varje enskild person kan göra, tyvärr verkar det som om speciellt medelklass-personer använder det som ett sätt att jaga status: Jag källsorterar, konsumerar etiskt, ger så-och-så-mycket till välgörenhet, etc, etc, vad gör du?!
Vi måste förstå att enskilda handlingar är bra men det är gemensamma handlingar som verkligen får saker att hända. Att trycka ner varandra för att vi inte gör tillräckligt mycket leder inte till att vi kommer framåt, det gör oss rädda för att inte göra tillräckligt och paralyserar en del av oss till att inte ens försöka eftersom det blir omöjligt att göra allt exakt rätt.
En annan effekt blir att vi i medelklassen lätt hackar på arbetarklassen (som grupp och som enskilda individer) för att de inte är så medvetna och upplysta som oss - ett bra exempel är hur mycket skit arbetarklassen fått av oss i medelklassen efter SD:s valframgångar. Sluta med det på en gång!! Det är ju faktiskt vi i medelklassen som gjort mest för att skapa nuvarande samhällsordning (vilt påhejade av överklassen).
 
Avslutningsvis vill jag säga att jag vet att jag generaliserat hej vilt om medelklassen utifrån mina personliga erfarenheter av att tillhöra medelklassen men jag önskar att vi kan ha en konstruktiv diskussion kring de generella idéerna i posten:
submitted by medelklasskamp to arbetarrorelsen [link] [comments]


2017.08.30 10:15 trippelparentes Angående modereringen på /svenskpolitik

Möjligt att detta inte hör hemma här, men jag vill upplysa alla som skriver på forumet "svenskpolitik" om hur de censurerar vissa åsikter och förbjuder diskussion kring vissa ämnen. Detta dessutom "hemligt" så till vida att man raderar inlägg utan att ens berätta att man gör det, och än mindre motivera sitt beslut. Vidare så blev jag även bannad på forumet på grund av "fientligt användarnamn".
Som exempel på "osakliga inlägg som inte har med svensk politik att göra" hänvisar moderatorerna till dessa inlägg:
Allt du skriver är frågor som borde vara centrala i den politiska debatten men av någon anledning är det inte så. Istället ska vi bry oss om på det stora hela meningslösa frågor som "HBTQ", "extra pappamånader" och liknande, i den mån vi ska bry oss om politik alls var fjärde år. Vi ska vara mer intresserade av Zlatans hemliga konto på instagram och vad som hände i förra veckans Lets Dance istället för den typen av existentiella frågor som måste lyftas i detta kritiska läge.
Den som ser klippen nedan och ändå säger att alla symptomen bara är ett sammanträffande, och att den undanträngning av vita européer som pågår i västvärlden bara är en "konspirationsteori" är inget annat än en lögnare eller en grindvakt.
The War on Whites is Real
"Diversity" Is a Weapon Against White People
The Endgame - Full White Genocide Documentary
With Open Gates: The Forced Collective Suicide Of European Nations
Det är knappast heller någon slump att de som lyfter frågor som dessa bespottas och förlöjligas i offentligheten. Det handlar om allt ifrån större organisationer som offentligt gör motstånd mot systemet, vare sig det är Sverigedemokraterna, Nordisk Ungdom, eller Nordiska Motståndsrörelsen, till offentliga personer som tar bladet från munnen i olika utsträckning, till medborgarinitiativ som "Stå upp för Peter Springare" och "Folkets demonstration", till privatpersoner som skriver kritiska inlägg på internet. Allt ska svartmålas som nazism, rasism, fascism, främlingsfientlighet, islamofobi. Du ska hängas ut i systemets massmedier, du ska få ditt hem sönderslaget av systemets gatutrupper i form av AFA och liknande avskräde, du ska få sparken från ditt jobb. Personer som framför kritiska åsikter är att betrakta som paria i offentligheten och det enda syftet med det är att förtrycka dessa personer för att skrämma fler från att gå samma väg.
Samma utveckling sker globalt och vi ser hur nationalistiska grupperingar förvägras plattformar för att sköta ekonomiska transaktioner och sprida sitt budskap. Identity Evropa har en bra sida med den senaste tidens censur:
https://www.identityevropa.com/censorship.html
Till denna listan kan läggas en mängd radioprojekt (Motgift, Ingrid & Conrad, Nya Dagbladet, Red Ice, Nordisk Alternativhöger, Nordisk Ungdom, Den Kokta Grodan) som senast igår kastades ut från Soundcloud.
Men vem bryr sig?
Maria Montazamis yngsta son har ju börjat på college i USA!
(Det här inlägget blir väl borttaget, precis som allt annat som börjar brännas lite för mycket på det här forumet)
https://www.reddit.com/svenskpolitik/comments/6v9b1b/massflykt_planeras_till_sverige_via_haparanda/dlymyou/
Samt
Varför det? Det är ett välbelagt faktum att det finns mycket överlappning mellan homolobbyns aktivism och pedofili, både i Sverige och utomlands. Ett par snabba exempel:
Känd pedofilledare invigde Pride
(Länken till DN är trasig i artikeln, men här är den: http://www.dn.se/kultur-noje/tapetserade-kebnekajse-med-rfsl-reklam/)
Ett till exempel:
Pride marknadsför avancerade sexlekar till 13-åringar
Och ett par klipp där detta diskuteras:
Pedofiler på Pridefestivalen
samt
Fredrik Hagberg från Nordisk Ungdom berättar om Pride-aktionen
Sverigedemokraternas Björn Söder har skrivit bra om detta perversa spektakel på sin blogg:
I samband med Pridefestivalen 2003 gjorde Pridearrangörerna reklam med småbarn. Jag vill minnas att vissa affischer hade en bild av en liten gosse med text i stil med ”Kalle 7 år och bög”. Detta väckte avsky från olika grupper. Bland annat Ecpat, som är en organisation som arbetar mot barnpornografi, barnsexturism och trafficking runt om i världen, protesterade och menade att man sexualiserade småbarn och talade till pedofiler. I denna kritik instämde både jag själv och SD.
/../
Jag förde i mina blogginlägg en filosofisk diskussion om hur man sett på homosexualitet tillbaka i tiden. Om man går bara några decennier bakåt och då skulle sagt till folk hur det skulle se ut på Stockholms gator med Pridefestivalen 2003 när man sexualiserar småbarn och visar upp sig halv- eller helnakna på lastbilsflak så skulle de tro man var galen och ingen skulle tro att något sådant skulle ske. I samband med detta tog jag upp hur man idag ser på andra sexuella avvikelser och hur man anser att vissa av dessa aldrig kommer att accepteras. Men idag finns t ex olika föreningar som driver deras intressen. I Danmark fanns vid tiden för mitt blogginlägg en pedofilförening som krävde att man skulle accepteras (under 2014 överklagade en nederländsk pedofilförening beslutet om att förbjuda dem) osv. Jag menade då i diskussionen att det är inte säkert att man ser likadant på dessa sexuella avvikelser om några decennier. Inte minst när man redan nu i Pride drar in barn och sexualiserar dem.
http://www.bjornsoder.net/med-anledning-av-osanningar-kring-mina-uttalanden-om-pride-och-homosexualitet/
Joakim Anderssen har också skrivit om detta på Motpol: 1968 och pedofilin
Eller varför inte gå till Prides egen hemsida, där man gör reklam för "Pride ung" för 13-29 åringar!?
Behöver jag fortsätta eller är du villig att erkänna att det absolut kan vara på sin plats att protestera mot pedofili i samband med Pride?
https://www.reddit.com/svenskpolitik/comments/6sfnkt/strejkande_ensamkommande_attackerade_aftonbladet/dldbga9/?context=3
Samt
Milo, Ben Shapiro och liknande är inte Alt-Right utan "Alt-Lite" (eller som vissa vill kalla det; *Alt-Kike).*
Här är en bra, kort genomgång som publicerades bara för några dagar sedan med avstamp i en ny artikel från ADL (en judisk intresseorganisation, i Sverige motsvaras den ungefär av Expo) som tar upp skiljelinjerna mellan Alt-Right och "Alt-Lite":
https://altright.com/2017/07/23/adl-finally-picks-up-on-alt-litealt-right-divide/
Alt-Right är ett brett begrepp, vilket gjort det framgångsrikt, men kärnan i budskapen har alltid varit densamma: Att lyfta fram vita intressen och kritisera det judiska inflytandet.
Kort sagt: Går något emot dessa två kärnpunkter, så är det inte Alt-Right. Alla inom Alt-Right lyfter inte uteslutande fram dessa två punkter, eller fokuserar enbart på dessa två. Men ingen går emot dem.
För mer läsning som tar upp alla aspekter och individegrupper inom Alt-Right rekommenderar jag Andrew Anglins genomgång: A Normie's Guide to the Alt-Right
https://www.reddit.com/svenskpolitik/comments/6peyrw/altmodernism%C3%A4r_alth%C3%B6gern_postmodern/dkqr5xo/
samt
Värt att tillägga är att inte en enda tidning uppmärksammade årsdagen av de fruktansvärda morden. Hur många svenskar vet ens vad deras landsmän som blev offer för vad som borde varit en utvisad afrikan heter?
Detta är återkommande. Svenska offer ska hamna i minneshålet, men invandrare ska det påminnas om i vissa fall i decennier (lex "Fadime"). Jag har skrivit det förut men ser man inte mönstret i detta så är det för att man inte vill göra det!
Medias manual är ungefär den följande - och den är likadan i hela västvärlden, jag undrar varför?
Svensk (eller ens vit) gärningsman = gör exempel av, påminn om, använd för att problematisera en hel grupp
Svart/arab/liknande gärningsman = leta förklaringar, ursäkta, bedyra gång på gång att det är ett undantag, glöm helst bort fallet helt
Svenskt/vitt offer = glöm bort fallet, men går inte det (som i fallet med IKEA-morden eller Åbo-dådet) så lägg fokus på någon invandrare som gjorde något bra, eller några invandrare som kanske känner sig hotade - eller allra helst svenskar som reagerat negativt
Invandraroffer = gör till martyrer, skuldbelägg om möjligt (eller i vissa fall även omöjligt) vita svenskar, påminn om hur utsatta dessa stackars "minoriteter" är
Ett vidrigt och avhumaniserande beteende är det vad det är. "Journalister" (snarare *propagandister) är verkligen den lägsta formen av människor tillsammans med de mördare, pedofiler, våldtäktsmän och annat avskum de tar i försvar. Fy fan!
https://www.reddit.com/svenskpolitik/comments/6vkurs/man_som_h%C3%A4ktats_f%C3%B6r_terrord%C3%A5det_i_%C3%A5bo_har_bott_i/dm278uu/
Som ni ser är det inget inlägg som inte har med svensk politik att göra (möjligen det om Alt-Right, men ser man kontexten och tråden det är skrivet i så hör förklaringen av rörelsen absolut dit). Vad som egentligen värre är att inget av dessa inlägg har man meddelat att man tagit bort, och meddelat mig att de inte är OK att skriva. De har bara smugit ner dem i minneshålet och när jag är inloggad ser det fortfarande ut som att de syns för alla användare.
Men det mest intressanta är att moderatorerna själva medger att det inte rör sig om några regelbrott, utan om att man inte vill ha diskussioner om vissa ämnen enligt vad man skriver i PM:
Medens få enstaka kommentarer är direkta regelbrott, du som användare i helheten drar ner diskussionerna i en slags mix av /conspiracy och /the_donald, vilket inte uppskattas eftersom vi försöker sträva efter en vettigare nivå med fokus på just svensk politik, inte globala judekonspirationer och kriget mot vita rasen. Och jag menar inte argumentera om du har fel eller inte, utan bara påpekar kommentarerna som varit del av problematiken från vår sida.
Notera den raljanta tonen och utpekandet av "konspirationsteorier", vilket står i stark kontrast mot mina inlägg där jag hänvisar till faktiska exempel och källor som stödjer teserna i det jag skriver. Trots detta gömmer man sig om att man vill ha "en saklig diskussion" om svensk politik. Samtidigt kan vi se hur trådar som
"Varför folkhälsan kräver många svenskars lobotomering" (astrologi), "DEBATT: Jag är så trött på er hatande skitstövlar" och "Aron Flam - Tjänar 100 000 i månaden på sin podd – anklagar SVT för censur" samt inlägg likt dessa: ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju uppenbarligen inte ligger tillräckligt långt från "en saklig diskussion om svensk politik" för att tas bort. Dubbelmoralen blir minst sagt slående här och det var bara ett snabbt axplock.
Jag har egentligen två frågor:
Är det fler som upplevt denna typ av censur på /svenskpolitik?
Samt
Är det inte problematiskt att mer eller mindre samma modteam styr både /Sweden och /svenskpolitik som är de två största svenska forumen här på reddit, och gör det genom att censurera diskussioner om vissa ämnen?
submitted by trippelparentes to Sverige [link] [comments]


2014.12.19 11:31 dunderkuken Låt oss prata om kappvändare i media

I efterspelet av Kristdemokraternas invandringspolitiska utspel igår kan vi se hur medieredaktionerna närmast samstämmigt och som på kommando vänder kappan efter vinden. Man klagar på debattklimatet (!!!) men det man såklart inte nämner är det faktum att det är media själva som skapat det här debattklimatet.
Dagens Nyheter: http://www.dn.se/ledare/huvudledare/en-valkommen-entre/
Problemet med svensk integrationspolitik är inte främst vad som sägs eller hur, vad Hägglunds kritiker än må hävda. Det är snarare vad som inte sagts och gjorts, integrationsdebatten har länge lidit brist på såväl energi som debattörer. Och det är där – bland konkret politik, inte i etiketträsket – som fokus bör ligga framöver.
Expressen: http://www.expressen.se/ledare/antligen-far-vi-en-migrationsdebatt/
Kommunpolitiker larmar om brist på bostäder, jobb, lärare, tandläkare och så vidare i migrationens spår. Men de etablerade riksdagspartierna har inte gett några svar. För många svenskar har det framstått som både märkligt och oroande.
Göteborgsposten: http://www.gp.se/nyheteledare/1.2578984-ledare-ett-steg-bort-fran-sd
Det är tvärtom Romson med fleras ovilja att, till skillnad i från när det gäller andra politikområden, diskutera de kostnader och problem som finns när det kommer till asylmottagande och integration, som lett till att SD kunnat ta problemformuleringsinitiativet. Nu öppnas förhoppningsvis dörren till en mer seriös diskussion.
Varför är det då så här? Kan det ha att göra med att den som lyft dessa frågor kallats fascist, anklagats för att ha fiskat i bruna vatten och så vidare? Det är rent ut sagt vidrigt att se dessa agendasättande nyhetsredaktioner låtsas stå upp för det fria ordet när man själv pressat ihop åsiktskorridoren så mycket att Hägglunds tama förslag ses som vatten i Saharaöknen.
Alla vi som i åratal försökt berätta om vår verklighet har skrikit om mångkulturens och massinvandringens problem utan att få gehör. Vi har riskerat jobb och privatliv, enbart för att dessa "journalister" försedda med kluvna tungor spridit desinformation om lögner om massinvandringens påverkan på det svenska samhället och med hat, svartmålning och häxjakt tvingat åsiktskorridoren att bli smalare än Mårten Trotzigs gränd.
Det är i det debattklimatet samhällspolariseringen underbyggts och alla våra försök att diskutera reella samhällsproblem ur andra perspektiv än det politiskt korrekta har bemötts med i princip alla fula knep som finns att tillgå. Nu klagar alltså just dessa ormar på att den invandringskritiska debatten följs av beskyllningar och etiketter snarare än politiska sakfrågor.
Det är inget annat än ett hån mot oss alla att dessa folkförrädare ännu inte arkebuserats och diskussionsunderlaget i den här tråden är alltså medias kappvänderi och kanske framförallt hur ni som ännu inte är kritiska till mångkulturen och massinvandringen ser på saken.
ps. Den här "Hitler reagerar"-parodin som publicerades bara för tre dagar sen är mer träffande än svensk journalistik varit på decennier. Att förtroendet för media ligger i botten är knappast förvånande.
https://www.youtube.com/watch?v=Nv9VkHCN6fw
submitted by dunderkuken to sweden [link] [comments]


2012.12.11 17:14 mygrapefruit Har upptäckt podradio efter alla dessa år. Tips?

"Podcasts can be found for almost anything. Radio shows, do it yourself projects, special interest groups, religious sermons, comedy sketches, cartoons, and just about anything else can be found. Once a podcast is found, it can be subscribed to like a magazine or newspaper and then downloaded. Once it is downloaded, it can be stored on an MP3 player to be listened to."
På Sveriges radio har jag hållt mig till dokumentärerna på P1, P3, och P4. That's it hittills. Vad lyssnar ni på? Behöver inte nödvändigtvis vara på svenska (tex npr's this american life har väldigt intressanta diskussioner!).
edit: Kan lika gärna börja lista upp för jag är uttråkad! Du som nyss trillat in på denna tråd, skapa genast en ny mapp i din browsers bokmärkesfält, döp den till Pod, och börja adda de nedanstående länkar som intresserar dig! Här ska minsann allmänbildas & underhållas!
iTunes verkar vara den mest populära pod-feed applikationen, alltså du behöver inte gå till hemsidan för att lyssna, utan de visas & laddas ner till iTunes direkt.
Kommentera så lägger jag till dem allteftersom. Kolla även in VOCOL, verkar vara en grym sida som listar svenska pods.

Får inte plats med mer! Har allting listat i detta Google dokument! dela vidare!

SR alla program listat här eller efter kategorier
Inte SR
Engelska/International
submitted by mygrapefruit to sweden [link] [comments]


Skavlans skillnad i frågor mellan Annie Lööf och Jimmie Åkesson Partiledarna svarar med 12 snabba 'Ja' eller 'Nej' Dansk politiker tvingades fly när invandrargäng startade upplopp En natt med TMA-BILEN - YouTube MONALISA STORY - Politisk förändring med dokumentärfilm Du kan påverka! Politiker och tjänstemän tränas att inte svara på frågor

Politisk journalist och moderator

  1. Skavlans skillnad i frågor mellan Annie Lööf och Jimmie Åkesson
  2. Partiledarna svarar med 12 snabba 'Ja' eller 'Nej'
  3. Dansk politiker tvingades fly när invandrargäng startade upplopp
  4. En natt med TMA-BILEN - YouTube
  5. MONALISA STORY - Politisk förändring med dokumentärfilm
  6. Du kan påverka!
  7. Politiker och tjänstemän tränas att inte svara på frågor

Valet till Folketinget i Danmark äger rum nästa onsdag. Under våren har Paludan kampanjat aktivt runt om i Danmark för att nå riksdagsspärren vilket enligt mätningar ser ut att lyckas. Men ... Intervjun med Annie Lööf är mysig, skämtsam och trevlig nästan inga kritiska frågor alls. Intervjun med Jimmie Åkesson är mörk, aggressiv och fientlig nästan bara kritiska frågor. För att få tydliga svar har vi samlat ihop partiledarnas 'Ja eller Nej' svar och lagt dem samtidigt. Dock utan deras egna motiveringar. Det kommer nästa gång. En hälsning från ockuperade Västsahara. Den visar att vi alla kan vara med och påverka stora frågor. Du behöver inte vara utrikespolitisk expert, politiker eller journalist. Det enda du ... Kjell Bergqvist med flera Journalist och lastbilschaufför volontär Vakt för de hemlösa pensionärer i Stockholm och övriga Sverige. Men min huvudsakliga inkom... Fem snabba frågor och svar med Jimmie Åkesson (SD) - Duration: 1:42. ... Politiker - Gör bort sig #4 - Duration: 3:26. Politiker gör bort sig 586,190 views. 3:26. Language: English MonaLisa Story visades i Almedalen med efterföljande paneldebatt; 'Hur kan vi förbättra livsvillkoren för människor med beroendeproblematik och deras anhörig...